ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2561

เรื่อง สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2561

เรียน ผู้จัดการ บริษัท โมบาย โซลูชั่นส์ อินทิเกรเตอร์ จำกัด

ด้วยข้าพเจ้า

(นาย/นาง/นางสาว)
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
ตำแหน่ง
โรงเรียน
สังกัด (เช่น สพป.ชลบุรี เขต 1)
 • - เลือกภาค -
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคตะวันตก
 • ภาคใต้
 • - เลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา -
 • เขต 1 กรุงเทพมหานคร
 • เขต 2 กรุงเทพมหานคร
 • เขต 3 นนทบุรีและพระนครศรีอยุธยา
 • - เลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา -
 • เขต 1 กรุงเทพมหานคร
 • เขต 2 กรุงเทพมหานคร
 • เขต 3 นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา
 • เขต 4 ปทุมธานี สระบุรี
 • เขต 5 สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง
 • เขต 6 ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
 • เขต 7 ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว
 • เขต 8 ราชบุรี กาญจนบุรี
 • เขต 9 สุพรรณบุรี นครปฐม
 • เขต 10 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
 • เขต 11 สุราษฎร์ธานี ชุมพร
 • เขต 12 นครศรีธรรมราช พัทลุง
 • เขต 13 ตรัง กระบี่
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
อีเมล์

สแกน QR CODE (เว็บไซต์บริษัท MSI)

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองเพื่อเป็นหลักสูตรสำหรับพัฒนาข้าราชการครูดังนี้

คลิกที่ภาพเพื่อเลือกหลักสูตรที่สนใจลงทะเบียนอบรม (ตัวเลขด้านหน้าคือรหัสหลักสูตร)

** ทุกหลักสูตรที่ราคา 5,000 บาท ท่านสามารถเรียนออนไลน์ร่วมกับวิทยากรภายในระยเวลา 3 เดือน พร้อมดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้บนระบบออนไลน์ **

ครูปฐมวัย (1 หลักสูตร)

ชั่วโมงเรียน 14 ชม.

ครูประถมศึกษา (4 หลักสูตร)

ชั่วโมงเรียน 14 ชม.

ครูมัธยมศึกษาตอนต้น (4 หลักสูตร)

ชั่วโมงเรียน 14 ชม.

ครูมัธยมศึกษาตอนปลาย (2 หลักสูตร)

อบรม 10 ชม. ออนไลน์ 10 ชม.
ชั่วโมงเรียน 14 ชม.

หากท่านต้องการรับข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติม โปรดแจ้งข้อมูลในการติดต่อกลับ การประชาสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับครูผู้สอน ก่อนการลงทะเบียนอบรมตามระบบของ สพฐ. ภายในเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป

ID Line

บริษัท โมบาย โซลูชั่นส์ อินทิเกรเตอร์ จำกัด (MSI)

โทรศัพท์ 02-5109480, 091-7759977

โทรสาร 02-5100301

อีเมล์ : info@msithailand.com หรือ staff@msithailand.com

เว็บไซต์ : www.msithailand.com

Line Official : @msithailand